สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 473
 • จำนวนนักเรียน 830
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 633
 • จำนวนกรรมการ 161
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,463
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,624
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
  2. โรงเรียนบ้านโนนจิก
  3. นางสาวศรีสุดา โนนกอง
  4. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
  5. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
  6. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์
  7. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
  8. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
  9. โรงเรียนมหาราช 2
  10. นางสาวกานต์จิรา กาญจนพัฒน์

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 21
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 878
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5023
 • เริ่มนับ 26 สิงหาคม 2561
 • IP:34.239.149.34

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 43 5 3 51
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 38 0 2 40
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 37 7 4 48
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 31 8 1 40
5 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 26 6 2 34
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 26 3 3 32
7 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 19 6 0 25
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 16 4 0 20
9 โรงเรียนมหาราช 2 15 3 1 19
10 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 15 4 1 20
11 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 15 8 1 24
12 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 12 3 0 15
13 โรงเรียนบ้านโนนสูง 9 2 1 12
14 โรงเรียนบ้านโนนจิก 8 3 0 11
15 โรงเรียนบ้านระโยง 7 1 2 10
16 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 6 3 2 11
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 5 1 1 7
18 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 5 4 1 10
19 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 4 1 1 6
20 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 0 0 1
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0 0
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 53 43
84.31%
5
9.80%
3
5.88%
51
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 40 38
95.00%
0
0.00%
2
5.00%
40
3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 49 37
77.08%
7
14.58%
4
8.33%
48
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 42 31
77.50%
8
20.00%
1
2.50%
40
5 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 36 26
76.47%
6
17.65%
2
5.88%
34
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 37 26
81.25%
3
9.38%
3
9.38%
32
7 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 27 19
76.00%
6
24.00%
0
0.00%
25
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 22 16
80.00%
4
20.00%
0
0.00%
20
9 โรงเรียนมหาราช 2 20 15
78.95%
3
15.79%
1
5.26%
19
10 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 21 15
75.00%
4
20.00%
1
5.00%
20

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูสุริยัน อินทรโสม Line ID yasevice9807
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม